BUDITE AKTIVNI! ŽIVITE ZDRAVO!

 

Ugovorili smo suradnju sa Benefit Systems Hrvatska. Pokrenite se i dođite u naš fitness centar sa svojom Multisport karticom.Multisport kartica je proizvod kojim se potiče i motivira ljude na zdrav i aktivan način života.